Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, nikomu je nepředáváme, ani neposkytujeme, není-li to vyžadováno zákonem nebo podstatou samotného nákupu na Automoto Cibulka.cz. Uchováváme kontaktní údaje (jméno a příjmení zákazníka / název firmy a místo doručení zboží), údaje o nákupu a pouze po dobu uplatnění zákonné záruční lhůty, tj. po dobu dvou let.

Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto s Vaším souhlasem získáme při Vaší registraci anebo jednorázové objednávce. Vy jako náš zákazník si můžete osobní údaje kdykoliv změnit v sekci Přihlášení / Registrace nebo požádat o jejich změnu či úplný výmaz na základě písemné žádosti zaslané na e-mail: firmacibulka@seznam.cz

S poskytnutými osobními údaji nakládáme plně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.